TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

VQS.VN (Viet Quality Software) là phần mềm trực thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Chất lượng Việt (Viet Quality) chuyên cung cấp phần mềm để hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực:

- Truy xuất nguồn gốc điện tử.

- Minh bạch thông tin sản xuất.

- Ghi chép nhật ký điện tử.

- Tư vấn giải pháp công nghệ trong sản xuất, chế biến

(... xem tiếp...)

 

Xem Thêm

TRA CỨU SẢN PHẨM

Dịch vụ nổi bật

Nhật ký điện tử

Nhật ký điện tử

Nhật ký điện tử là giải pháp phần mềm tích hợp sử dụng trong nội bộ đơn vị khách hàng. Giải pháp được xây dựng riêng phù hợp cho từng quy trình sản xuất...

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm là gì?

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm là gì?

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm là khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến, phân ph...

Truy xuất nguồn gốc điện tử

Truy xuất nguồn gốc điện tử

Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là với hàng hóa nông sản tại thị trường...

Tư vấn giải pháp công nghệ trong sản xuất

Tư vấn giải pháp công nghệ trong sản xuất

Muốn tiếp cận nhanh nhất đến nền công nghệ 4.0, các doanh nghiệp phải ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh để tối ưu hóa quy trình...

backtop