Tư vấn giải pháp công nghệ trong sản xuất

Muốn tiếp cận nhanh nhất đến nền công nghệ 4.0, các doanh nghiệp phải ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh để tối ưu hóa quy trình sản xuất và quy trình truy xuất nguồn gốc.

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Số hóa mọi công việc trong sản xuất

Việc số hóa các lĩnh vực trong sản xuất và đời sống của các công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh chính là nền tảng để các đơn vị tiếp cận và bắt nhịp với cuộc cách mạng 4.0. 

Trước mắt, lĩnh vực số hóa cần triển khai ở các mức như: quản lý các thiết bị duy chuyển,  quản lý cấp phát, lưu kho các loại vật tư, nguyên, nhiên vật liệu;quản lý chất lượng vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào và các sản phẩm đầu ra; quản lý điều hành... Các lĩnh vực này, chúng ta đã có nền tảng cơ bản do đã được triển khai tại hầu hết các đơn vị. Đây cũng là yêu cầu của sự minh bạch, lành mạnh hóa trong quản lý và điều hành sản xuất.

Giai đoạn tiếp theo, các công ty, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai số hóa sâu hơn đến nhiều lĩnh vực khác trong sản xuất và đời sống như về hiệu quả làm việc, hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của từng cỗ máy, từng cá nhân công nhân, cán bộ, nhân viên, từng bộ phận, từng đơn vị, tổ đội sản xuất cho đến từng công ty và từng lĩnh vực... 

Làm việc bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào

Giải pháp công nghệ trong sản xuất đại diện cho một bước nhảy vọt từ tự động hóa truyền thống sang một hệ thống hoàn toàn kết nối và linh hoạt. Nhà máy thông minh và Công nghiệp 4.0 mở ra một kỷ nguyên mới với một loạt các công nghệ sản xuất kết hợp giữa các yếu tố điện tử và kỹ thuật số.

Giải pháp công nghệ giúp các đơn vị kết nối và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào.

 

backtop