Giới thiệu phần mềm Viêt Soft

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Chất lượng Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận và đào tạo trong lĩnh vực đảm bảo năng suất chất lượng. 

Phần mềm VQS (Viet Quality Soft) là phần mềm hỗ trợ khách hàng quản lý sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả. Chức năng chủ yếu của phần mềm gồm:

- Nhập và xuất dữ liệu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu bằng tài khoản được cung cấp bởi VQS

- Đảm bảo lưu trữ và không bị mất thông tin về tài liệu và hồ sơ quản lý chất lượng sản xuất, kinh doanh

- Thống kê để đánh giá hiệu quả của quá trình sản xuất, kinh doanh.

- Kịp thời hỗ trợ Khách hàng trong quá trình truy xuất, nhập dữ liệu và đánh giá của bên thứ 3 (cơ quan nhà nước, tổ chức chứng nhận ...)

- Liên tục cập nhật thông tin cho khách hàng bất cứ khi nào được yêu cầu.

- Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Chúng tôi không ngừng cải tiến phần mềm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của khách hàng.